MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA - Zapytaj! LEASING-RATY

Kategorie

Home / Polityka prywatności

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojciech Janczura, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WOLF Wojciech Janczura, z siedzibą w Skoroszowie 79, 55-100 Trzebnica, NIP: 9161249117, mail: wolfmaszyny@gmail.com, tel. 728 728 044.

Z kim i jak skontaktować się w sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych?

Wszystkie sprawy z zakresu ochrony danych osobowych należy zgłaszać Administratorowi drogą mailową na adres: wolfmaszyny@gmail.com, pocztą na adres Administratora lub w jego siedzibie.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:
• w celu realizacji Twojej woli na podstawie zgody, której nam udzieliłeś (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• w celu zawarcia lub realizacji umowy, którą z nami zawarłeś (art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lecz tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania;
• w celu realizacji obowiązków prawnych, które na nas spoczywają (art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), m.in. związanych z dokumentacją księgową i podatkową;
• w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ochrona naszych praw i dochodzenie należnych nam roszczeń, chyba, że z okoliczności wynika, iż swoim działaniem naruszylibyśmy Twoje interesy, prawa i wolności, które miałyby charakter nadrzędny (art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe może przekazać:
• podmiotom uprawnionym do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza organom administracji publicznej (np. Urząd Skarbowy);
• podmiotom, które wykonują w naszym imieniu lub na naszą rzecz czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie zwartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. serwis informatyczny i inne usługi outsourcingowe).

Przez jaki okres możemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać nie dłużej niż do ustania celu ich przetwarzania, nie dłużej jednak niż wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli Twoje dane przetwarzamy wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Ciebie wcześniej zgody to mamy prawo je przetwarzać do czasu jej odwołania przez Ciebie.

Jakie prawa Ci przysługują?

W zależności od celu i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepis RODO.

Czy podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. W niektórych sytuacjach jednak nie podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie pozwoli nam zrealizować określonego celu, np. zwarcia z Tobą umowy lub jej prawidłowej realizacji.

Informujemy, iż nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie będziemy ich przetwarzać w oparciu o profilowanie, jak również nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.

Używanie plików cookie

Chcemy Cię lepiej poznać, abyśmy mogli zaoferować Ci jak najlepszą obsługę, a jednocześnie być w stanie lepiej uszanować Twoje życzenia w odniesieniu do wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Z tego powodu, na podstawie art. ust. 1(f) RODO wykorzystujemy na naszej stronie tak zwane pliki cookie (własne i stron trzecich) oraz podobne technologie. Cookies są małymi plikami tekstowymi używanymi przez wiele witryn internetowych na całym świecie.

Cookies są automatycznie tworzone przez przeglądarkę podczas wizyty na naszej stronie internetowej i są przechowywane przez nasz serwer na twardym dysku urządzenia końcowego (komputera lub urządzenia mobilnego). Pliki nie wyrządzają szkody w urządzeniu końcowym i nie zawierają żadnych wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, które w każdym przypadku powodują połączenie z konkretnym urządzeniem końcowym używanym przez użytkownika. Nasze pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Ponadto pliki cookie przechowywane przez nasze serwery mogą być odczytywane tylko przez nas, a nie przez strony internetowe osób trzecich.

Aby korzystanie z naszej platformy było przyjemniejsze, używamy tzw. sesyjnych plików cookie, aby móc rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony w naszym serwisie internetowym. Po opuszczeniu naszego serwisu są one automatycznie usuwane. Ze względu na łatwość obsługi używamy również tymczasowych plików cookie, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez ściśle określony czas. Jeśli ponownie odwiedzasz nasz serwis, aby skorzystać z naszych usług, dochodzi do automatycznego rozpoznania, że już korzystasz z naszego serwisu internetowego i jakie dane wejściowe i ustawienia zostały przez ciebie wprowadzone, więc nie musisz ich już wprowadzać ponownie.

Ponadto używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania sposobu korzystania z naszego serwisu internetowego, do ciągłej oceny i optymalizacji naszych usług online oraz do prezentacji informacji, które są specjalnie dostosowane do Ciebie. Kiedy ponownie odwiedzasz naszą stronę, te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, że już byłeś w naszym serwisie. Pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie. Większość przeglądarek jest skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Dalsze szczegóły i opcje konfiguracji korzystania z naszych technologii można znaleźć w naszych zasadach dotyczących plików cookie (zawartość osób trzecich Jump Services). Możesz oczywiście przeglądać naszą witrynę bez plików cookie. Jeśli nie chcesz korzystać z zalet plików cookie, możesz całkowicie wyłączyć tę funkcję w przeglądarce. Jednak może to doprowadzić do ograniczenia naszych funkcji. Dodatkowo okres przechowywania plików cookie zależy od ich przeznaczenia i nie jest taki sam dla wszystkich.

X
X